Ewa Janiuk

Ewa Janiuk

Ewa-janiuk
Położna z wykształcenia i powołania. Od ponad 26 lat aktywnie zaangażowana w działalność w środowisku położniczym. Współzałożycielka i kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina”. Współzałożycielka i przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu. Ekspert kampanii „Po prostu Położna”.

W 1986 roku rozpoczęła pracę na sali porodowej i oddziale położniczo-noworodkowym w Prudniku oraz Strzelcach Opolskich. W 1995 roku założyła szkołę rodzenia w ZOZ w Strzelcach Opolskich, rok później podjęła pracę w charakterze położnej środowiskowej/rodzinnej w poradni dla kobiet i środowisku. W 1998 roku wspólnie z położnymi Renatą Mehl oraz Grażyną Zimnal utworzyła NZOZ „Zdrowa Rodzina”, w którym pełni funkcję kierowniczą.

Od 2000 roku przyjmuje porody domowe, prowadzi opiekę przed- i okołoporodową nad kobietą, noworodkiem oraz rodziną, prowadzi zajęcia w szkole rodzenia. Jest organizatorem i prelegentem wielu konferencji krajowych i zagranicznych, a także członkiem wielu organizacji, m.in.: Zespołu Położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych.  Jest współzałożycielką Oddziału Terenowego w Opolu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce. W 2006 roku należała do Zespołu Eksperckiego powołanego przez Ministra Zdrowia do prac nad centralną bazą świadczeń opieki zdrowotnej. Współpracuje z Diecezjalną Fundacją Obrony Życia w Opolu, pełni też funkcję opiekuna medycznego i pedagoga w Domu Matki i Dziecka w Opolu. W opolskich szkołach średnich realizuje swój autorski program promocji zdrowia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym człowieka, profilaktyki gruczołu piersiowego i raka szyjki macicy.

Od 2013 roku ekspert kampanii „Po prostu Położna”, w której aktywnie uczestniczy biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych w całej Polsce.

Współredagowała książki:
Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne;
Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne;
Domowe narodziny – fanaberia szaleńców czy powrót do normalności?;
Dziecko – aktywny uczestnik porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne;
Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne;
Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne.

Sprawdź artykuły, w których wypowiada się Ewa Janiuk.